Vergeordning

Til enkelte konserter med 18-årsgrense i regi av Rockeklubben i Porsgrunn kan personer under 18 år komme inn i følge med voksen person som fungerer som verge. Til konserter med vergeordning skal vergen fylle ut, signere og levere vergekontrakt ved ankomst til konserten. Ønske om bruk av vergeordning SKAL meldes inn på forhånd til mail ripors@gmail.com, dette fordi vi har et begrenset antall plasser til denne ordningen på de aktuelle konsertene. Vergekontrakt fås tilsendt ved henvendelse til samme mailadresse, eller lastes ned fra denne linken:

Vergekontrakt

Vi presiserer følgende:

  • Verge skal også kjøpe billett på vanlig måte.
  • Verge kan ikke nyte alkohol/rusmidler før og under konserten
  • Verge skal være over 25 år gammel, og må dokumentere det ved inngang.
  • Verge har ansvar for at den hen er verge for ikke bruker rusmidler før eller under konserten
  • Verge kan ha ansvar for maksimalt 1 mindreårig.
  • Det vil være begrenset antall plasser tilgjengelig for vergeordning.

Både verge og mindreårig vil bli merket med X på begge håndbaker, skrevet med sprittusj.

Dersom kontrakten brytes vil både verge og mindreårig umiddelbart politianmeldes og bortvises fra området uten kompensasjon.

Foto: Alex Torstensen

Reklame